• Kit Digital

KIT DIGITAL

Ajudes a fons perdut per a la Digitalització de Pimes i autònoms

Som el teu agent digitalitzador

Nosaltres ens encarreguem de tots els tràmits, sense cost pel client. Aconsegueixi fins a 12.000€ a fons perdut, en ajuts per a digitalitzar la seva empresa.

  Què és el Kit Digital?

  És un programa d’ajudes econòmiques a fons perdut, dotat de més de 3.000 milions d’euros dirigit a pimes i autònoms. El Kit Digital forma part dels fons europeus Next Generation.

  Les solucions digitals que contempla han de ser implementades per un Agent Digitalitzador i inclouen funcionalitats i serveis predefinits que han estat dissenyats per estalviar-te temps, costos i millorar la productivitat i la gestió de clients.

  alt

  A qui va dirigit?

  Orientat a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipus de negoci, de fins a 49 treballadors que compleixi els requisits de les bases amb ajudes en funció del nombre d’empleats:

  2.000 € fins a 2 treballadors.
  6.000 € entre 3 i 9 treballadors.
  12.000 € per a entre 10 i 49 treballadors.
  Les solucions digitals que contempla han de ser implementades per un Agent Digitalitzador i inclouen funcionalitats i serveis predefinits que han estat dissenyats per estalviar-te temps, costos i millorar la productivitat i la gestió de clients.

  Quines solucions subvenciona el Kit Digital?

  I des de Gala Media t'oferim.

  Lloc web i presència a internet

  Expansió de la presència a internet de la pime mitjançant la creació d'una pàgina web i/o la prestació de serveis que proporcionin posicionament bàsic a Internet.

  Funcionalitats i serveis:
  – Domini: alta de nou domini per a la pime beneficiària durant un termini mínim de dotze mesos. La titularitat del domini serà íntegrament de la PiME.
  – Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un termini mínim de dotze mesos.
  – Disseny de la pàgina web: estructura web amb un mínim de 3 pàgines o apartats. Es consideren pàgines o apartats d'una web, elements com ara: pàgina d'inici (Landing Page), presentació de l'empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.
  – Web responsive: les pàgines web dissenyades s'han d'adaptar per ser funcionals en tota mena de dispositius.
  – Accessibilitat: el disseny ha de complir criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
  – Autogestionable: s'haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l'hora de modificar el contingut de les pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l'empresa proveïdora.
  - Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.
  – Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

  Subvenció de fins a 2.000€ per a la creació d'un lloc web i presència a internet.

  Comerç electrònic

  Creació d'una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

  Funcionalitats i serveis:
  – Creació de la botiga en línia o E-Commerce i alta del catàleg de productes: producció d'un catàleg mitjançant l'alta, importació o càrrega dels productes o articles de la pime. El nombre de referències a carregar per l'agent digitalitzador serà d'almenys 100 referències de productes, llevat que la pime no disposi d'aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
  – Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.
  – Disseny Responsive: la solució d'E-Commerce dissenyada s'ha d'adaptar per ser funcional a tot tipus de dispositius.
  – Accessibilitat: El disseny ha de complir criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
  - Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.
  – Optimització de la presència en cercadors (SEO): Anàlisi de paraules clau, anàlisi de la competència, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut i informes trimestrals de seguiment.
  – Autogestionable: s'haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l'hora de modificar el contingut de les pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l'empresa proveïdora.
  – Formes d'enviament: configuració i integració de mètodes d'enviament digital i físic dels productes comercialitzats pel beneficiari a la botiga en línia.

  Subvenció de fins a 2.000€ per al comerç electrònic.

  Marketplace

  L'objectiu principal d'aquesta categoria és ajudar-vos a dirigir les vostres referències i productes per incrementar el vostre nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, triant els canals de distribució adequats i adaptant les vostres referències i productes a les necessitats externes.

  Funcionalitats i serveis:
  - Estudi previ d'alternatives i alta a la plataforma: la solució inclou l'obertura de compte i alta del teu perfil, pel teu compte, almenys, en una plataforma de Marketplace i, almenys, en un país.

  - Anàlisi de la competència: la solució inclou la realització d'una investigació de mercat focalitzada en les característiques dels teus competidors per millorar el teu procés de presa de decisions i ajudar-te a assolir una posició competitiva.

  - Disseny i definició de lestratègia de negoci: la solució inclou la generació de lestratègia de negoci per aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.

  - Producció del catàleg de referències: anàlisi de les categories a comercialitzar per seleccionar, almenys, deu productes alineats amb l'estratègia de negoci, llevat que no disposis d'aquest número, i en aquest cas pot ser menor.

  - Creació del contingut del listing: definició de, almenys, deu descripcions del catàleg de referències, llevat que no disposis d'aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.

  - Alta de referències: càrrega d'almenys deu referències, i les seves descripcions i fotografies respectives, a la plataforma, llevat que no disposis d'aquest número, cas en què podrà ser menor, acompanyada per la descripció i fotografia individual de cada producte.

  Subvenció de fins a 2.000€ per a marketplace.

  Gestió de xarxes socials

  GESTIÓ DE XARXES SOCIALS: Promocionar les empreses beneficiàries a xarxes socials.
  Funcionalitats i serveis:
  – Social Media Plan: definició i implementació d'una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els clients potencials, i fidelitzi aquells usuaris que ja ho siguin.
  - Monitorització de xarxes socials: monitorització i control periòdic a través de mètriques de referència de l'impacte de les accions, per quantificar els resultats i comprovar si s'estan complint els objectius marcats a l'estratègia.
  – Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: anàlisi dels diferents canals socials per poder optimitzar-ne el rendiment.
  – Gestió d'una xarxa social: administració del perfil/usuari de la pime a, almenys, una xarxa social.
  – Publicació de posts setmanals: publicació per part de l'agent digitalitzador d'un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

  Subvenció de fins a 2.500€ per a presència a Xarxes Socials

  Serveis i eines d'oficina virtual

  Et portem solucions interactives i funcionals que permeten la col·laboració més eficient entre els teus treballadors i treballadores.

  Funcionalitats i serveis:
  - Col·laboració en equips de treball: la solució permetrà una gestió àgil i eficient dels equips per al desenvolupament de projectes de forma col·laborativa, compartir recursos i/o coneixements, dotar de ferramentes per a la interacció dels equips en els processos d'ideació o resolució problemes, així com la configuració i personalització de fluxos de treball, etc.
  – Emmagatzemar i compartir fitxers: la solució haurà de proveir 1 TB d'emmagatzematge.
  – Compatibilitat amb dispositius mòbils.

  Subvenció de fins a 12.000€ per a Serveis i eines d'oficina virtual.

  Presència avançada a internet

  Presentem funcionalitats i/o serveis que asseguren un bon posicionament a internet, augmentant l'avast de potencials clients i incrementant el tràfic de visites a les plataformes.

  - Posicionament bàsic a internet.
  - Anàlisis de paraules clau.
  - Anàlisis de la competència.
  - SEO On-Page.
  - SEO Off-Page
  - Informes mensuals de seguiment.

  Subvenció de fins a 2.000€ per a Presència Avançada a Internet.

  TRUCA'NS
  669 79 68 08
  ENVIA'NS CORREU ELECTRÒNIC
  carles@galamedia.cat